Kontakt

W sprawach organizacyjnych oraz rejestracyjnych:

Fundacja Herkules All Sports

biuro@herkules.org.pl

W innych sprawach:

Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu

ul. Wolska 3

36-100 Kolbuszowa

tel.17 2271-131, 17/2273-975

stadion@stadion.kolbuszowa.pl